Postup při vyplnění všech řádků v povolence

Postup při vyplnění všech řádků v povolence

Metodický pokyn ČRS k postupu v případě vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)

Pokud držitel povolenky k lovu ryb vyplnbí všechny řádky v Evidenci docházek a úlovků nebo v Sumáři docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu), může si bezplatně vyžádat u příslušné organizace MO ČRS nový úlovkový lístek.

Tento nový úlovkový lístek označí tak, aby se dal jednoznačně přiřadit k již vydané povolence k lovu ryb. Označením je míněno vypsání údajů v oddílu I povolenky k lovu ryb (doba platnosti, jméno, příjmení, titul držitele, datum narození, trvalý pobyt, člen MO ČRS) a vypsání čísla povolenky v místě pro nalepení povolenky. Jako číslo povolenky se vypíše číslo uvedené na nalepovací části vydané povolenky s uvedením, že se jedná o přílohu k vydané povolence k lovu.

Příklad: Příloha č. 1 k povolence k lovu ryb č. 82111 14 00001.