Jak vyplnit docházku do povolenky

Jak vyplnit docházku do povolenky

Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků datum lovu a číslo rybářského revíru.

Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné nebo osmimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.

V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.

Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenolu rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.

Příklad:
Revír 411 042 Kouřimka 1
Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na podrevír tohoto revíru - nádrž č. 2 Poboří, kde ulovil kapra (45 cm, hmotnost 2,2 kg). V evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně:

 

 
Navod_zapis_dochazky