Cejn siný

Cejn siný

Cejn siný

Abramis ballerus


 

Cejn siný


 

Popis:

Ze všech našich cejnů má siný nejprotáhlejší tělo - i v bocích je nápadně stlačený, hlavu má poměrně špičatou. Tělo je stříbřitě lesklé, hřbet temně modrý, nebo i s olivovým odstínem. Šedé až nažloutlé ploutve mají tmavé okraje.

V českých krajích se vyskytuje cejn siný jen velmi vzácně v Labi a ve Vltavě. Hojnější je v přitocích Dunaje: jak na Moravě, tak na Slovensku, kde je častějším úlovkem, než cejn velký. Dorůstá délky 45cm a hmotnosti sotva přes jeden kiogram. Jak nasvědčuje jeho postavení úst, požírá hlavně plankton a různé druhy perlooček. Vytírá se v dubnu a květnu na kamenitém dnu, nebo o vodní rostliny.

Mezi výskytem, způsobem života, rozmnožováním atd. není mezi perleťovými a sinými cejny příliš velký rozdíl. Oba žijí v hlubších proudivých vodách, živí se vodními bezobratlými živočichy dna. Cejn siný však má přece jen raději mírné proudící vody, ba i tůně v záplavových oblastech i jezerech. Oba nemají praktický hospodářský význam. Nejhojněji se vyskytují přímo v Dunaji, kde se přece jen tu a tam objeví v síti....