Sekavec horský

Sekavec horský

Sekavec horský

Sabanejewia balcanica


 

Sekavec horský


 

Popis:

Je podobný sekavci písečnému. Žije v povodí řek Dunaje, jinak byl zjištěn pouze v řece Bečvě na Moravě. Je téměř stejný jako sekavec písečný, má pouze větší počet skvrn na bocích, je barevně kontrastnější. Někteří odborníci pozměnili jeho jméno - místo sekavec razí označení sekavčík horský. V podhorských řekách a potocích žije většinou v úkrytu u kamenitého nebo štěrkovitého dna.

Také o této rybce nejsou známy bližší podrobnosti z jejího života. Dá se předpokládat, že doplňuje "jídelníček" dravých ryb, i když její rozmnožovací možnosti jsou velmi omezené. U sekavce horského jen 300 jiker od jedné samice. Jsou celoročně hájeni.