Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá

Cottus poecilopus


 

Vranka pruhoploutvá


 

Popis:

Vranka pruhoploutvá je téměř k nerozeznání od vranky obecné. Nežije však v českých tocích, pouze na Moravě a Slovensku. Tam bývá společně s vrankou obecnou, zejména ve vyšších polohách pstruhových pásem.

Její odlišnost je udávána příčně pruhovanými břišními ploutvemi, tmavším a kontrastnějším zbarvením těla. Oba druhy vranek jsou velmi citlivé i na sebemenší znečištění toků, které signalizují hromadným úhynem.

Jsou označovány za nejspolehlivější indikátor nezávadnosti vody. Znečištěným vodám se nepřizpůsobují. Vranka pruhoploutvá je celoročně hájená