Losoc obecný

Losos obecný

Losos obecný

Salmo salar


 

Losos obecný


 

Popis:

Této velké, krásné lososovité rybě můžeme už věnovat s oprávněným povzdechem jen vzpomínku. Přehradní hráze, zdymadla, a hlavně pak silné znečištěné dolní toky řek ústících do Severního a Baltického moře navždy k nám uzavřeli cestu lososům. U nás například táhli Labem a Vltavou do horních přítoků, kde se vytírali a pak pluli zpět do moří. Mladí lososi, kteří se velmi podobají potočním pstruhům, se vracejí do moře po 2-3 letech. Bylo zjištěno, že každý losos se vrací neomylně vždy do téže řeky při svém tahu ke svatebnímu loži v horských bystřinách.

Zajímavé je vybavení lososa - na jeho vřetenovitém těle s malou hlavou najdeme na modrošedém a stříbrném "podkladu" černé hvězdičky nebo křížky, které se výrazně odrážejí z fialového až namodralého nádechu.

Losos býval hojnou rybou ve Vltavě i Otavě, na Slovensku pak v Dunajci. Jeho silné tělo, které dosahovalo ojediněle až 150cm délky a hmotnosti téměř 50kg, se dokázalo probojovat až do horských toků i velkými skoky přes jezy a splavy. Průměrná hmotnost lososa je kolem 20kg. Zatím má losos nejpříznivější podmínky v dálně východních řekách Ruska, částečně i ve Skandinávii, Skotsku, Kanadě. Jezerní forma lososa obecného není tažnou rybou a setrvává v ladožských jezerech, kde dosahuje hmotnosti max 10kg. U nás byly ojedinělé pokusy o chov lososa z dovezených oplodněných jiker. Výsledky experimentu byly však velmi nejisté. Jeho nejmenší lovná délka je 50cm.