Střevle potoční

Střevle potoční

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus


 

Střevle potoční


 

Popis:

Kaprovitá rybka rozšířená v Evropě i Asii, chybí v jižní Evropě a na severu skandinávských zemí. U nás bývala velmi hojná a žila prakticky ve všech chladnějších hlavně čistých vodách. Je malá, dorůstá asi 8cm délky, maximálně 12 cm. Má droboučké šupiny, hnědozelenou barvu na hřbetě, boky jsou světlejší s nazlátlým nádechem. Tělo je pokryto tmavými skvrnami až pruhy. Nedožívá se příliš dlouhého věku - nejvýše pěti let a roste poměrně pomalu. Pohlavně dospívá ve třetím roce života.

Daří se jí nejlépe v tocích, na které hojně padá stín z pobřežních porostů. Žije i na jejich dolních úsecích až v parmovém pásu. V letních měsících je v hejnech spíš u břehů a hladiny, v zimě se ukrývá u dna mezi kameny. Živí se hlavně takovými larvami vodního hmyzu, o které pstruzi nemají zájem. Proto ji nelze považovat za plevelnou rybu. Střevle sama se naopak stává pstruhům potravou. Proto bývá nezbytnou v pstruhových revírech.

V poslední době však rychle mizí z našich vod. Je totiž citlivá na jejich čistotu. Nepatří k rybám, které jsou schopny se přizpůsobit zhoršené kvalitě vody. Jsou známé případy, kdy se střevle již nikdy neobjevila ve vodách, které byly třeba jen na krátkou dobu přechodně znečištěny. Střevle bývala označována též jak "grundle". Pro tuhle pochoutku však byly lepší mřenky a hrouzci. Je záhodno, aby se střevle co nejvíce rozmnožila v přehradních nádržích, kde žijí pstruzi a dravé ryby. Je celoročně hájena.