Aktuality

I N F O R M A C E

INFORMACE   PRO  ČLENY  MO ČRS  BECHYNĚ  NA  ROK  2024

 

1./  Členský příspěvek ve výši 700,- Kč pro dospělé a finanční úhradu za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 850,-Kč za 10 povinných hodin,  nutno zaplatit do konce dubna 2024  v klubovně MO ČRS Bechyně.Výdej: NEDĚLE- 17.12.2023,  7, 14, 21 a 29.ledna, 7,14,21 a 28. února,24. března a 28. dubna 2024  a to vždy od 8.30 – 11.00 hodin! Od 21.1.2024 se současně  provádí i výdej povolenek. Termín 17.12.2023 lze využít i pro koupi dárkového poukazu pro své příbuzné jako vánoční dárek.  Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit  platný  státní rybářský lístek. Členové,  kteří budou v roce 2024 žádat slevu z roční povolenky na základě platného průkazu  ZTP/P  předloží také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

V případě, že Vám uvedené termíny nevyhovují  domluvte si na tel. 604489025 p. Lang Jaromír termín jiný, Vám vyhovující . KDO NEZAPLATÍ  A NEVYZVEDNE  ČLEN. ZNÁMKU DO KONCE  dubna  2024, VYPADÁVÁ  ZE SYSTÉMU  RIS  A PŘESTÁVÁ BÝT ČLENEM.  V PŘÍPADĚ ZÁJMU  O ČLENSTVÍ PLATÍ  ZNOVU ZÁPISNÉ 700,-Kč! +

2./  Řádně vyplněnou“ Evidenci  docházek a úlovků“ za rok 2023 je nutno odevzdat do 15 . ledna 2024,

můžete využít možnosti vrácení dne 17.prosince 2023 , 7. a 14. ledna 2024 v klubovně. Ve dnech 7 a 14 ledna se budou vybírat v klubovně pouze rybářské lístky z důvodu hromadění osob. Tyto přehledy je možno vhodit i do poštovní schránky na plotě klubovny. V případě nevyplněného nebo špatně vyplněného přehledu se hradí při výdeji člen. známky manipulační poplatek  50 Kč. Při vrácení po termínu bude účtován sankční poplatek ve výši 100,- Kč. Od r.2024 je používán nový tiskopis „Evidence docházky a úlovků“, kde již není nutno zpracovávat sumář úlovků.

3./  Zájemci o práci v „rybničním odboru“ a zájemci o odpracování  brigádnických hodin se mohou přihlásit u hospodáře. Veškeré informace o brigádnické  činnosti, aktuality a kontakty na členy výboru naleznete na webu: www.rybaribechyne.cz

4./  Školení nových zájemců o členství v ČRS proběhne podle zájmu v termínech, o nichž budou žadatelé

vyrozuměni.

5./  Výše členského příspěvku /známky/ se proti roku 2023  nemění činí  700,- Kč ! Zápisné-dospělí 

činí 700,- Kč., opětovné zápisné děti činí 350,- Kč.Vzhledem k tomu, že organizace oslavuje v prosinci 2023 100 let trvání, obdrží každý člen při zakoupení známky dárek propisovací tužku s logem  100 let

6./   Úhrada za neodpracované brigády   se bude vybírat společně s členskými poplatky v klubovně MO        

 v lednu až dubnu 2024 ve výši  850,- Kč !

7./  Cena celoročních MP povolenek  na rok 2024  se navyšuje o 400,- Kč.  Cena je 2.200,- Kč.

 Na lov ryb na Orlíku je nutno zakoupit celosvazovou povolenku, jihočeská již na tento revír neplatí.

8./ Věková hranice pro osvobození od brigádnické povinnosti je stanovena na 65 let, pokud někdo pobírá

starobní důchod dříve a chce uplatnit osvobození od brigádnické činnosti je povinen předložit kopii Výměru

starobního důchodu, případně potvrzení o pobírání starobního důchodu. Po provedené platbě bez prokázání

pobírání starobního důchodu není možno zpětně vracet finanční prostředky.

9./ Během kalendářního roku 2024 se bude veškerá evidence členské základny MO ČRS Bechyně  provádět

Na novém elektronickém systému „RIS“. Výdej provádí  jednatel a výdejce povolenek MO

ČRS Bechyně p. Lang Jaromír. Jedná se o zcela nový systém, který vyžaduje náročnější obsluhu než předešlý systém. Je nutno se praxí v tomto systému orientovat, takže prosím mějte u výdeje trpělivost a nestěžujte práci vydávajícím, za to Vám srdečně děkuieme.

Na organizaci, datu, místu a hodinách výdeje členských známek  na rok 2024 se DO KONCE  DUBNA

2024 NIC NEMĚNÍ, dle odstavce 2 těchto informací. Lze se domluvit i individuálně na jiném termínu a

 od cca 17.12.2023  lze provádět výdej povolenek a platbu člen. povinností po dohodě i v místě bydliště p.Langa na uvedeném tel.čísle. Od května budou veškeré doklady vydávány pouze  po telefonické dohodě s výdejcem povolenek MO p. Langem Jaromírem na tel.č. 604489025

 

VČS se koná 2.3.2024 v 8.30 hod. v Restauraci Lázně Bechyně.

Rybářský ples se koná 24.2.2024 v Kulturním domě Bechyně

 

*  Web.str. MO ČRS Bechyně : Adresa:www.rybaribechyne.cz

 

V Bechyni dne 20. listopadu 2024

 

           Jednatel a výdejce povolenek MO ČRS Bechyně: Jaromír Lang

 

 

 

Výroční členská schůze 2024

VÁŽENÍ ČLENOVÉ,

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ

DNE 2. 3. 2023 OD 8:30 V RESTAURACI LÁZNĚ BECHYNĚ

VŠICHNI ČLENOVÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

PETRŮV ZDAR !

JOSEF SVOBODA
PŘEDSEDA MÍSTNÍ ORGANIZACE