Aktuality

I N F O R M A C E

INFORMACE   PRO  ČLENY  MO ČRS  BECHYNĚ  NA  ROK  2023

 

1./  Členský příspěvek ve výši 700,- Kč pro dospělé a finanční úhradu za neodpracované brigádnické hodiny ve výši 850,-Kč za 10 povinných hodin,  nutno zaplatit do konce dubna 2023  v klubovně MO ČRS Bechyně: NEDĚLE- 18.12.2022,  8, 15, 22 a 29.ledna, 5,12,19 a 26. února, 26.března a 30. dubna 2023  a to vždy od 8.30 – 11.00 hodin! Současně se provádí i výdej povolenek. Termín 18.12.2023 lze využít i pro koupi dárkového poukazu pro své příbuzné jako vánoční dárek.  Při výdeji povolenek je každý člen povinen oznámit případné změny v jeho kontaktních datech (adresa, telefon, e-mail) a předložit  platný  státní rybářský lístek. Členové,  kteří budou v roce 2023 žádat slevu z roční povolenky na základě platného průkazu  ZTP/P  předloží také kopii dokladu, na jehož  základě žádají o slevu. Zabrání tím možnému oddálení výdeje povolenky.

V případě, že Vám uvedené termíny nevyhovují  domluvte si na tel. 604489025 p. Lang Jaromír termín jiný, Vám vyhovující .
KDO NEZAPLATÍ  A NEVYZVEDNE  ČLEN. ZNÁMKU DO KONCE  DUBNA  2023, VYPADÁVÁ  ZE SYSTÉMU  LIPAN A PŘESTÁVÁ BÝT ČLENEM.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU  O ČLENSTVÍ PLATÍ  ZNOVU ZÁPISNÉ 600,-Kč!

2./  Řádně vyplněnou“ Evidenci  docházek a úlovků“ za rok 2022 je nutno odevzdat do 15 . ledna 2023,

můžete využít možnosti vrácení dne 18.prosince 2023 , 8. a 15. ledna 2023 v klubovně v době výdeje

členských známek. Tyto přehledy je možno vhodit i do poštovní schránky na plotě klubovny. V případě

nevyplněného nebo špatně vyplněného přehledu se hradí při výdeji člen. známky manipulační poplatek  

50 Kč. Při vrácení po termínu bude účtován sankční poplatek ve výši 100,- Kč. Od r.2019 je používán nový

tiskopis „Evidence docházky a úlovků“, kde v návaznosti na předpisy o ochraně osobních údajů, je každý

člen povinen po skončení lovné sezony a řádném vyplnění sumáře úlovků tento formulář odevzdat

s odstřižením osobních údajů na vyznačeném místě.

3./  Zájemci o práci v „rybničním odboru“ a zájemci o odpracování  brigádnických hodin se mohou přihlásit u hospodáře. Veškeré informace o brigádnické  činnosti, aktuality a kontakty na členy výboru naleznete na webu: www.rybaribechyne.cz

4./  Školení nových zájemců o členství v ČRS proběhne podle zájmu v termínech, o nichž budou žadatelé

vyrozuměni.

5./  Výše členského příspěvku /známky/ se proti roku 2022  mění činí  700,- Kč ! Zápisné-dospělí 

činí 600,- Kč., opětovné zápisné děti činí 300,- Kč.

6./   Úhrada za neodpracované brigády   se bude vybírat společně s členskými poplatky v klubovně MO        

 v lednu až dubnu 2023 ve výši  850,- Kč !

7./  Cena celoročních MP povolenek  na rok 2023  se navyšuje o 200,- Kč.  Cena je 1.800,- Kč.

8./ Věková hranice pro osvobození od brigádnické povinnosti je stanovena na 63 let, pokud někdo pobírá

starobní důchod dříve a chce uplatnit osvobození od brigádnické činnosti je povinen předložit kopii Výměru

starobního důchodu, případně potvrzení o pobírání starobního důchodu. Po provedené platbě bez prokázání

pobírání starobního důchodu není možno zpětně vracet finanční prostředky.
 

9./ Během kalendářního roku 2023 se bude veškerá evidence členské základny MO ČRS Bechyně  provádět

na elektronickém systému „LIPAN“, tak jako v roce 2022. Výdej provádí  jednatel a výdejce povolenek MO

ČRS Bechyně p. Lang Jaromír.

Na organizaci, datu, místu a hodinách výdeje členských známek  na rok 2023 se DO KONCE  DUBNA

2023 NIC NEMĚNÍ, dle odstavce 2 těchto informací. Lze se domluvit i individuálně na jiném termínu a

 od cca 18.12.2022  lze provádět výdej povolenek a platbu člen. povinností po dohodě i v místě bydliště p.Langa na uvedeném tel.čísle. Od května budou veškeré doklady vydávány pouze  po telefonické dohodě s výdejcem povolenek MO p. Langem Jaromírem na tel.č. 604489025

 

VČS se koná 19.3.2023 v 8.30 hod. v Restauraci Lázně Bechyně. VÝROČÍ 100 LET OD VZNIKU ORGANIZACE  
 

Rybářský ples se koná 4.3.2023 v Kulturním domě Bechyně

 *  Web.str. MO ČRS Bechyně : Adresa:www.rybaribechyne.cz

 

V Bechyni dne 7. listopadu 2022

 

                     Jednatel a výdejce povolenek MO ČRS Bechyně: Jaromír Lang

Výroční členská schůze 2023

VÁŽENÍ ČLENOVÉ,

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ

DNE 19. 3. 2023 OD 8:30 V RESTAURACI LÁZNĚ BECHYNĚ

VŠICHNI ČLENOVÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI

PETRŮV ZDAR !

JOSEF SVOBODA
PŘEDSEDA MÍSTNÍ ORGANIZACE