Cejn velký

Cejn velký

Cejn velký

Abramis brama


 

Cejn velký


 

Popis:

Kaprovitá ryba, která žije ve všech dolních tocích mírně proudících vod, v údolních nádržích i jezerech. Vysoká zploštělá ryba s tmavým, šedomodrým hřbetem, stříbřitými, u starších jedinců lehce nazlátlými boky. Ploutve jsou namnoze tmavošedé. Ryba má poměrně malé oči.

Potravu hledá hlavně u dna. Čas lásky a plození této ryby spadá do konce dubna a začátku května. V té době se shromažďují ve velkých hejnech a mělkých vodách; samci - mlíčnáci mají na těle nápadnou třecí vyrážku, jejich tělo je v té době i silně strupovité. V některých místech, zejména v mělčích vodách přehradních nádrží anebo ve slepých ramenech s nedostatkem dravých ryb, se cejni velmi rychle přemnožují. Zaostávají ve svém vzrůstu a degenerují. Proto je úlovek velkého cejna spíše ojedinělý. Dorůstají většinou v průměru asi 30cm délky a hmotnosti 500-600 gramů; výjimečně 75cm a hmotnosti asi 6kg.

Cejn velký je oblíbeným úlovkem rybářů, kteří používají při jeho lovu velmi jemné náčiní. Drobnější háček, slabý vlasec (0,20 - lépe ještě 0,15mm), a hlavně pak lehký splávek, nebo číhátko. Pro prokrmení vody můžeme užít jakoukoliv nástrahu rostlinného původu: těsto, brambor, kolínka; jinak jsou spolehlivé menší žížaly, "hnojňáci", ale i "bílí" nebo mouční červi. Nemá Rybářským řádem stanovenu nejmenší lovnou délku.