Jelec proudník

Jelec proudník

Jelec proudník

Leuciscus leuciscus


 

Jelec proudník


 

Popis:

Starší literatura udává, že je to ryba čistých horských a podhorských vod, ale byla ulovena často v bystrých proudech na dolním toku Otavy před napuštěním orlické přehrady. Patří k menším rybám, prakticky ojedinělá je délka 35cm a hmotnost 250 gramů. Průměrně délka kolísá mezi 15-20cm.

Jelec proudník, v rybářské mluvě pouze proudník, patří k menším rybám. Jeho tělo je v průřezu téměř kruhové. Tmavý hřbet s modrým odstínem, boky svítivě stříbrné, oči se zlatistou duhovkou, jemné šupiny - to všechno udává tón této hezké rybce. Pokud přesahuje délku 15cm, slouží za výbornou nástražní rybku při lovu dravců. Podobá se poněkud tloušti, lze ho však snadno rozeznat zejména podle drobné tlamičky. Žije v Evropě s výjimkou jižních poloostrovů a Skandinávie. Potravou proudníka je hmyz padlý na hladinu, který čiperně sbírá, nebo jeho larvy.

V karpatských vodách, zejména v horských bystřinách, žije jelec ručejník, Leuciscus souffia (Risso). Od proudníka se odlišuje pouze širokým temným pásem, který se táhne od hlavy k ocasu, "oranžovýma" očima a také o něco menší velikostí. Je hojný na Zakarpatské Ukrajině, v našich vodách nebyl zjištěn. Má ze všech našich druhů ryb nejmenší délku - 15cm.