Mník jednovousý

Mník jednovousý

Mník jednovousý

Lota lota


 

Mník jednovousý


 

Popis:

Je to jediný zástupce treskovitých ryb v naší zemi. Zato se vyskytuje prakticky ve všech krajích v tekoucích, poměrně čistých vodách počínaje pstruhovými a konče dolními úseky i větších toků. Lze jej ulovit jak v údolních nádržích, tak jezerech a vodách v záplavovém území.

Má válcovité tělo, protáhlé, zužující se k ocasu. Zploštělá hlava má na dolním pysku jeden vous. Malé oči jsou v horní části hlavy. Jeho základní zbarvení je tmavá, někdy i šedivá hněď.

Ve čtvrtém roce dorůstá mník délky 45cm, vzácnější jsou úlovky o hmotnosti 2-3kg a délky 60-70cm. Je nejčilejší v podzimních měsících a proslulý velkou žravostí. Loví hlavně v noci. Nejlépe se chytá na mrtvou nebo živou rybku, a především pak na rousnici. Jeho existenci velmi poškozují regulace toků, neboť má rád úkryty v březích. Tře se v zimním období od konce prosince do začátku února. Už po 60ti dnech se vylíhne z jiker přilepených k písčitému dnu, váčkovitý plůdek. Kilová samice má až 800 tisíc jiker. Hladký a slizovitý mník má velmi chutné maso, zejména játra, která tvoří až 15% hmotnosti ryby, jsou vítanou pochoutkou. Jeho nejmenší lovnou délku stanovil Rybářský řád na 30cm. V době od 1.listopadu do 31.ledna je hájen!