Hlavatka podunajská

Hlavatka podunajská

Hlavatka podunajská

Hucho hucho


 

Hlavatka podunajská


 

Popis:

Je to naše největší lososovitá ryba, která se žel, vyskytuje, jak už název napovídá, v tocích povodí Dunaje. K pokusům došlo například na středním toku Otavy, vysazena byla i ve studených vodách vltavské kaskády, nad soutokem s Berounkou kde je pstruhový revír. Hlavatku se podařilo zatím spolehlivě aklimatizovat na přítoku bystřické přehrady na Vsetínsku.

Tuto krásnou rybu lze v jejím "dětství" jen obtížně rozeznat od potočního pstruha. V plné dospělosti se od pstruha odlišuje zbarvením. Je dlouhá, má mírně zploštělou hlavu - také poměrně velkou (odtud má i název) - čelisti sahají daleko za oči. Zajímavá je barva hřbetu - hnědavě červená i šedozelená s fialovým nádechem. Boky jsou posety bezpočtem černých skvrnek. Vytírá se koncem dubna, kdy táhne do mělčích vod. Nejmenší hlavatka, sotva vykulená, se živí hlavně larvami drobného hmyzu, ale sotva dosáhne délky 5-6cm, už začíná lovit rybí drobotinu.

Maximální velikost hlavatky je udávána 120cm a hmotnost až 50kg. Řeka Kama v evropské části Ruska je domovem příbuzného druhu Hucho taimen, který dosahuje ještě větší velikosti.

Hlavatka žije v některých slovenských řekách. U nás jen tam, kde byla uměle vysazena. V ČR se loví v říjnu a až do konce roku, na Slovensku v listopadu a prosinci a rybář si smí ponechat jen 1 kus za sezonu.Nejmenší lovná délka je 65cm.