Informace pro členy 2022

Informace pro členy na rok 2022

I  N  F  O  R  M  A  C  E

ČLENŮM  MO ČRS  BECHYNĚ  NA  ROK  2022

ODEVZDÁVÁNÍ  POVOLENEK

VYPLNĚNÉ EVIDENCE DOCHÁZKY  A  ÚLOVKŮ   ZA  ROK 2021 DO 15.1.2022  V KLUBOVNĚ  MO ČRS BECHYNĚ V DOBĚ  VE DNECH 19.12.2021,  2 a 9. ledna 2022 ! Dne 19.12.   lze  využít ke koupi  dárkového poukazu a ve vyjímečných případech   po  tel.domluvě a platbě předem v tyto dny lze zakoupit vyjímečně i povolenku pro r.2022

Při nevyplnění nebo špatném vyplnění evidence docházky a úlovků se dle rozhodnutí výboru ze dne 12.11.2019 hradí manipulační poplatek 50,- Kč.

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k epidemiologické situaci se v tyto termíny budou vybírat pouze úlovkové lístky, aby nedošlo k hromadění osob. V maximální možné míře využívejte poštovní schránku umístěnou na plotě u klubovny, případně lze vhodit do schránky  p.Langa J. na adrese Na Libuši 639, Bechyně.

Při  vstupu do klubovny je každý povinen mít zakrytá ústa a nos, současně je nutné použít dezinfekci rukou. V tyto termíny nebudou dělány žádné jiné úkony které mají termín do konce dubna. V chodbě klubovny  je zřízeno výdejní okénko, kde se bude vše vyřizovat. Pokud bude někdo potřebovat novou legitimaci, lze toto vyřídit a odevzdat starou legitimace spolu s 1ks fotografie ke zhotovení nové.

KLUBOVNA MO ČRS BECHYNĚ :  8.30 -  11. hod.

Známky a povolenky se budou vydávat v omezeném počtu, dle momentální situace, každou neděli od 16.1. do 27.2. Dále 20.3. a 24.4.2022, pokud to situace dovolí. Případné dotazy na tel:604489 025

Nejlépe se jeví možnost domluvy na tel 604489025.

Po dohodě vhodíte příslušnou částku v obálce spolu s legitimací do schránky p. Langa J. Na Libuši 639, budou Vám zhotoveny požadované doklady a potom při výdeji v neděli Vám budou předány bez čekání. Každou neděli se budou přednostně tzn. bez čekání vydávat členské náležitosti, které budou mít členové domluveny a uhrazeny dopředu, taktéž se budou odebírat peníze, včetně legitimace na výdej v dalším termínu /neděle/ Neobjednané pouze dle času a při přítomnosti malého počtu členů.  Členové ze vzdálených míst mají výjimku

 

Ve vlastním zájmu je lepší si toto domluvit a uhradit dopředu. Máte jistotu, že Vám budou členské náležitosti zhotoveny.

 

Zájemci o práci v rybničním odboru a zájemci o odpracování brigádnických hodin se mohou hlásit u hospodáře - Patrika Kryzana - tel: 732 176 080‬. Veškeré informace o plánovaných brigádách, aktuality a kontakty na členy výboru naleznete na webu: www.rybaribechyne.cz

kolení novch zájemco lenství v RS probhne podle zájmu v termínech, o nichbudou adatelé vyrozumni.

Výše lenského píspvku /známky/ pro rok 2022 iní 500,- K ! Zápisné-dosplí iní 700,- K., dorost 300,- K.

Úhrada za neodpracované brigády se bude vybírat spolens lenskmi poplatky v klubovnMO v lednu adubnu 2022 ve výši 850,- K !

Vková hranice pro osvobození od brigádnické povinnosti je stanovena na 63 let, pokud nkdo pobírá starobní dchod díve a chce uplatnit osvobození od brigádnické innosti je povinen pedloit kopii Vmru starobního dchodu, pípadnpotvrzení o pobírání starobního dchodu. Po provedené platbbez prokázání pobírání starobního dchodu není mono zptnvracet finanní prostedky.